Anlægsportalen

Styr på eftersyn

Giv dine kunder digital adgang til status på eftersyn

Når du registrerer eftersyn af installationer via Anlægsportalen, kan alle, for eksempel din kunde eller kontrolinstanser, tilgå information om status på eftersyn af installationen digitalt.

Se status på eftersyn via Anlægsportalen:

1) Scan installationens QR-kode eller indtast ID nummer i Anlægsportalen
2) Via QR-koden navigeres direkte til status på eftersyn af den pågældende installation
3) Download eftersynsbevis

 

Gør det muligt for din kunde at få overblik over eftersyn af deres anlæg og installationer

Når du som installatør installerer et nyt anlæg, eller foretager eftersyn af eksisterende anlæg, kan du gøre information om anlægget tilgængeligt digitalt. 

Registreres anlægget i Anlægsportalen, kan enhver scanne anlæggets QR-kode og tilgå information om status på eftersyn via mobilen og tablet. 

På den måde kan du tilbyde din kunde en moderne løsning med let tilgængelig dokumentation.

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Sådan søger du installationen frem i Anlægsportalen:

1) Scan installationens QR-kode med din mobil

2) Se status for eftersyn og download eftersynsbevis

Lovpligtigt eftersyn af installation anlæg portal

Installationen er efterset

Deadline for lovpligtigt eftersyn overskredet anlægsportal

Deadline for eftersyn er overskredet

Anlægsportal eftersyn installationer

Installationen er efterset men ikke godkendt

Ledoc er mere end en anlægsportal ...

Digitalisér din DKV-plan 

Del med en ven eller kollega: