Kategorier

Opret kategorierne der matcher din virksomhed

- Skræddersy Ledoc til din virksomhed med brugerdefinerede kategorier på tværs af systemet

Kategorisering er nøglen til overblik, uanset om vi taler udstyr, opgaver, dokumenter, eller leverandører. 

Eller …

Indhold:

Organisér udstyr, nøgler, elektronik m.m.

Opret kategorier, som matcher din virksomheds ejendele. 

Med katergorisering får I optimale vilkår for:

  • Styring af lovpligtige eftersyn
  • Opbevaring af udstyrsrelateret dokumentation, eks. eftersynsrapporter og brugervejledninger, datablade, certifikater og garantibeviser
  • Nøglestyring
  • Udlån og returnering af udstyr

Kategorisér opgaver efter årsag og type

Når du registrerer en afvigelse eller forbedringsforslag, kan du angive en præcis kategori for opgaven.

Med muligheden for at kategorisere opgaver kan I nemmere få overblik over, hvad intentionen bag opgaven er: 

  • Om der skal rettes op på fejl/mangler
  • Om opgaven rummer forbedringsforslag
  • Om der skal træffes foranstaltninger for at forhindre uheld 
  • Om en kundeklage skal håndteres
  • Om en intern afvigelse skal udbedres

Deltaljeret dokumentkategorisering

Når du organiserer dokumenter i Ledoc, kan du både inddele dem i hoved- og underkategorier

På den måde kan du samle dokumenter på en måde, der gør det nemt for dig at bevare overblikket over virksomheden i en travl hverdag – og at finde dokumentet frem, når du skal bruge det.

Eksempler på hovedkategorier: kvalitetsledelse, arbejdsmiljøledelse, miljøledelse

Eksempler på underkategorier: retningslinje, procedure, formular, instruktion

Brugerdefinerede leverandørkategorier

Bevar overblikket over din virksomheds leverandører ved at inddele dem i kategorier. Kategorierne kan eksempelvis afspejle hvilken varetype leverandøren leverer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System