Leverandørstyring

Enkel leverandørstyring

Du har altid direkte adgang til nyttig information om virksomhedens leverandører og underleverandører, blandt andet i forhold til leveringstid og kvalitet

Din virksomhed har mulighed for at definere en række kriterier, ud fra hvilke alle leverandører kan vurderes.

Eller …

Ledoc leverandørstyring

Din virksomheds udbytte:

efterlev internationale krav

Med Ledoc får I et enkelt værktøj som gør det muligt for jer at efterleve ISO 9001 standardens krav til leverandørstyring

Få automatisk påmindelse om vurdering

Når leverandøren er oprettet i Ledoc, får I automatisk besked, når det er tid til at vurdere, om leverandøren lever op til virksomhedens krav

Se leverandørens historik

Al historik på leverandøren gemmes. Det betyder, at du altid kan gå tilbage og se, hvordan leverandøren tidligere er blevet vurderet

Optimér virksomhedens indkøb

Med et godt overblik over virksomhedens leverandører bliver det nemmere for jer at optimere blandt andet indkøb

Få det optimale ud af aftalerne med dine leverandører

Ledoc husker dig på løbende vurdering af leverandøraftaler

Overblik over leverandører

Brug Ledoc til at fastholde oplysninger om leverandører og underleverandører
På den måde kan du hurtigt danne dig et overblik over den enkelte leverandørs præstation.

Du kan for eksempel se data for leverandørens evne til at levere i forhold til dine og dine kunder krav og forventninger.

Ledoc overblik over leverandøraftaler
Ledoc vurdering af leverandør

Reminder om leverandørvurdering

Den ansvarlige person for vurdering af den enkelte leverandør får en automatisk påmindelse 14 dage inden frist for vurdering af leverandøren.
På den måde kan I sikre, at leverandøraftaler og leverandørens egenskaber løbende evalueres.

Velfungerende leverandøraftaler er for de fleste virksomheder afgørende for den gode kundeoplevelse

Registrér leverancefejl

Hvis du oplever, at en leverandør har svært ved at overholde leveringsfristen, har fejlleverancer eller lignende, kan du registrere hændelsen som en afvigelse. 

Du kan registrere afvigelser i forbindelse med din regelmæssige vurdering af leverandøren, eller du kan oprette hændelsen i et opgaveboard.
Når du opretter en afvigelse, kan du tilføje en ansvarlig for håndtering af problemet samt angive en deadline for udbedring.  

 

Ledoc opret afvigelse leverandør
Ledoc leverandør afvigelse fejl og mangler

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System

Brug leverandørstyring til ...

Leverandørstyring

Styring af kontaktinfo

Vidste du, at du også kan styre...