Video FAQ

Kom hurtigt i gang

Klik på videoerne for en kort instruktion til specifikke funktioner

Nedenfor finder du videoinstruktioner til de hyppigst benyttede funktioner i Ledoc. Videoerne er inddelt efter funktioner.

Bemærk: videoerne demonstrerer Ledoc 3.0. Videoinstruktioner til Ledoc 4.0 fra 2021 udarbejdes snarest muligt.

Eller …

Værktøjsstyring

Opret udstyr

Redigér udstyr

Efterse udstyr

Lån og returnér udstyr

Download dokumentation for udstyr

Slet, arkivér og genopret udstyr

Eksportér liste over udstyr

Leverandørstyring

Opret leverandør

Redigér leverandør

Vurdér leverandør

Opret leverandørvurderingsmix

Slet, arkivér og genaktivér leverandører

Eksportér liste over leverandører

Dokumentstyring

Opret dokument

Redigér dokument

Download dokument

Efterse dokument

Slet, arkivér og genaktivér dokument

Upload ny version af dokument

Eksportér liste over dokumenter

Kompetencestyring

Opret medarbejder

Vurdér medarbejder

Opret kompetencemix

Eksportér liste over medarbejdere

Afvigelsesstyring

Opret afvigelse eller forbedring

Redigér afvigelse eller forbedring

Download dokumentation for afvigelse

Del afvigelse eller forbedring via e-mail

Eksportér liste over afvigelser

Ekstra funktioner

Opret lokation

Redigér lokation

Overblik over lokationsmodul, del 1

Overblik over lokationsmodul, del 2