Vurderingslister

De gode lister fremhæver de vigtige detaljer

- Alsidige svarmuligheder giver dig det bedste grundlag for detaljerede svar

Enkle vurderinger. Detaljerede vurderinger. Brug Ledoc Systems eksisterende vurderingslister eller opret unikke vurderingslister for din virksomheds udstyr, opgaver, dokumenter, leverandører og medarbejdere. 

Eller …

Indhold:

Tilpas dine svarmuligheder til spørgsmålstypen

Variér svarmulighederne afhængigt af det spørgsmål, der stilles.
På den måde kan du og dine medarbejdere svare hurtigt og præcist ved eftersyn af udstyr samt ved vurdering af opgaver, dokumenter, leverandører eller medarbejderkompetencer.

Når du opretter spørgsmål til dine vurderingslister, kan du vælge mellem tre svartyper:

  • Ja/nej 
  • Ranking – angiv op til 10 numre på rangeringen 
  • 5-stjernet – markér svaret med et givent antal stjerner

Lister, spørgsmålsgrupper og spørgsmål

Ønsker du brugerdefinerede vurderingslister, kan du sammensætte vurderings- og eftersynslister på kryds og tværs ved oprette nye kategorier, spørgsmålsgrupper og spørgsmål eller ved at importere eksisterende spørgsmål til din liste.

Når du opretter vurderingslister, foregår dette i tre niveauer.

1) Navngiv listen – ved lister tilknyttet værktøjsstyring skal du desuden vælge kategori
2) Opret spørgsmålsgrupper – grupperne har til formål at kategorisere spørgsmålene
3) Opret spørgsmål – spørgsmål tilknyttes spørgsmålsgruppe og en overordnet kategori

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System