Lokationer

Registrér lokationer og placér udstyr m.m.

- skab et detaljeret overblik over hvor din virksomheds ejendele befinder sig

Med muligheden for at registrere placeringen af afdelinger, udstyr, medarbejdere og dokumenter kan du bevare overblikket over virksomhedens aktiviteter, materialer og dokumentation.

Eller …

Indhold:

Overblik over din virksomheds fysiske lokationer

Opret din virksomheds forskellige lokationer, så du hurtigt kan tilknytte medarbejdere, udstyr eller andet til placeringen. 

Lokationstyper:

  • Adresselokationer – eks. virksomhedens hovedsæde og forskellige afdelinger
  • Fysisk lokationer – eks. firmabiler, værksteder, afdelinger samlet på én adresse m.m.
Ledoc virksomhedens fysiske lokationer

Registrér værktøj og udstyrs placering

Følg værktøj og udstyrs færden i hverdagen. Registrér udstyrets placering via app i forbindelse med indkøb/oprettelse af udstyr eller forbindelse med udlån.

Tilknyt medarbejdere specifikke områder

Med muligheden for at tilknytte medarbejdere særlige pålaceringer, kan du hurtigt se, hvor medarbejderen færdes

Rummer arbejdspladsen for eksempel forskellige placeringer i form af byggepladser, kan I få overblik over hvilket team der arbejder på den enkelte byggeplads.

Notér dokumenters fysiske placering

Gør det let at finde frem til fysiske dokumenter ved at registrere deres placering. 

Du kan både angive, hvilken adresse dokumentet befinder sig på, samt hvor på adressen det befinder sig, eksempelvis i hvilken mappe, skab eller hylde man finder dokumentet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System