Roller

Skræddersy brugeradgange efter jeres behov

- Med rolleadministration får du mulighed for at redigere den enkeltes adgangsniveau

Ingen er ens. Måske skal nogle medarbejdere kunne tilgå flere funktioner end andre. Måske skal en auditor have adgang til jeres digitale ledelsessystem for at kunne gennemgå systemet. Nu kan I sikre, at I kun betaler for det, I har brug for. 

Eller …

Indhold:

Bruger- og prædefinerede roller

Når du opretter en medarbejder, skal du tildele personen en rolle. Her kan du enten vælge mellem de unikke, du selv har oprettet, eller du kan vælge én af systemets prædefinerede roller. 

De prædefinerede roller har et foruddefineret adgangsniveau for følgende:

  • Primær administrator
  • Administrator
  • Medarbejder
  • Gæst

Opret brugerdefinerede roller

Ud over systemets medfødte brugerniveauer kan du definere dine egne. 
Her kan du justere, hvorvidt medarbejdere med den pågældende rolle skal kunne tilgå og redigere elementer under de enkelte funktioner. 

Adgangsniveauer:

  • Gæst – kan se dokumenter, udstyr, medarbejdere, leverandører og opgaver men kan ikke redigere
  • Medarbejder – kan se dokumenter, udstyr, medarbejdere, leverandører og opgaver samt redigere elementer, han/hun er ansvarlig for
  • Administrator – kan se og redigere alle elementer
  • Medarbejdervurdering – medarbejderen kan vurdere elementer under den pågældende funktion, selvom han/hun ikke er ansvarlig 
  • Fravælg – ingen adgang til den pågældende funktion

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System