Kompetencestyring

Få overblik over jeres kompetencer

I kompetencedatabasen kan du holde styr på hvilke kompetencer, den enkelte medarbejder har. 
Med kompetencestyring får du altså overblik over virksomhedens samlede kompetencer

Du kan udarbejde unikke kompetenceplaner for den enkelte medarbejder og har altid direkte adgang til relevant information i bemandingssituationer

Den kompetenceansvarlige bliver automatisk påmindet, når det er tid til at sende en medarbejder på kursus eller opdatere andre kompetencer.

Eller …

Kompetencevurdering af medarbejdere

Din virksomheds udbytte:

Overblik over virksomhedens kompetencer

Du får både hurtigt overblik over den enkelte medarbejders kompetencer i bemandingssituationer samt detaljeret overblik i udviklingssituationer

Kompetencer og beviser vedligeholdes

Ved hjælp af automatiske påmindelser er medarbejderen altid sikret vedligeholdt viden samt et gyldigt kursusbevis

certifikater er altid med i lommen

Både ledelsen og den enkelte medarbejder kan altid fremvise nødvendig dokumentation på kompetencer via PC, mobil eller tablet

Et enkelt HR system

Du har altid adgang til relevant information om alle medarbejdere og kan foretage medarbejdervurderinger med få klik fra PC, mobil eller tablet

registrér kompetencekrav og -ønsker

Er der behov for at øge en medarbejders kompetenceniveau? Registrér og planlæg træning direkte på medarbejderens kompetenceprofil

få Automatisk besked om udløb af beviser

Overlad styring af kursusbeviser til Ledoc som automatisk giver dig besked, når en medarbejders kursusbevis nærmer sig udløb

Få det ultimative overblik over

Dine medarbejderes faglige kompetencer

Kategorisér kompetencer

Inddel de forskellige kompetencer i hoved- og underkategorier op opnå bedre overblik. Du kan folde hovedkategorien ud og se status på medarbejderens kompetencer i den pågældende kategori. Er en hovedkategori ikke foldet, ud vises i stedet et gennemsnit af medarbejderens kompetencer på området.

På den måde kan du gruppere kompetencer, der relaterer sig til et bestemt emne og hurtigere danne dig et overblik over virksomhedens kompetencer på området.

Ledoc overblik over medarbejderes kompetencer
Ledoc overblik over medarbejdere

Gruppér medarbejdere

Øg overblikket ved at opdele medarbejderne i teams, så du hurtigere kan sammenholde kompetencer, for eksempel i bemandingssituationer. Navngiv gruppen afhængigt af medarbejdernes stilling, arbejdsområde eller noget helt tredje.

Én cirkel, mange budskaber

Status på kompetencer visualiseres ved hjælp af blot én cirkel. Cirklen kan være tom, delvist udfyldt eller fuld afhængigt af medarbejderens niveau. Derudover kan du hurtigt spotte, hvis medarbejderens niveau er lavere end ønsket. Det ønskede niveau angives i en lys rød nuance. 

Cirklen kan være omkranset af en grøn, gul eller rød cirkel. Den grønne indikerer at der er planlagt træning, imens den gule påminder om at kompetencen er ved at udløbe og skal repeteres. Den røde cirkel identificerer et behov for øget kompetenceniveau.

Ledoc medarbejderplan kompetence

Med Ledoc kan du gennemføre den årlige kompetencevurdering af virksomhedens medarbejdere i det omfang og den detaljeringsgrad du ønsker for den enkelte medarbejder:

  • Fravælg vurdering hos medarbejdere, hvor kompetencevurdering er irrelevant
  • Simplificér vurderinger ved at vælge kvikvurdering (ok/ikke ok)
  • Sammensæt branche- og fagspecifikke vurderingslister ud fra spørgsmålsgrupperne i systembiblioteket
  • Opret dine egne spørgsmålstyper, spørgsmålsgrupper og vurderingslister fra bunden  
Digital kompetencevurdering af medarbejdere

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System

Brug kompetencestyring til ...

Styring af medarbejderinfo

Dokumentation på kompetencer