7 måder Ledoc kan revolutionere din hverdag på

1

Større overblik over hvor værktøj og udstyr befinder sig

Med mulighed for at geotagge udstyr kan I bevare overblikket over det enkelte udstyrs lokation. På den måde undgår I, at udstyr forsvinder og skal erstattes.

2

Mere styr på eftersyn af værktøj og udstyr - gør det via PC, tablet eller mobil

Du kan gennemføre lovpligtige eftersyn af udstyr på et øjeblik. Scan blot udstyrets QR-kode for at tilgå vurderingslisten. Dokumentation for eftersyn gemmes automatisk i systemet.

3

Kortere vej til registrering af fejl og mangler, ulykker, afvigelser og forbedringsforslag

Både ledelse og medarbejdere kan registrere hændelser eller forbedringsforslag på et øjeblik. Det er i den forbindelse muligt at tilknytte en ansvarlig samt at angive en deadline for udbedring.

4

Hurtigere adgang til alle dokumenter

Saml alle virksomhedens dokumenter i systemet, så de hurtigt kan findes, læses og gennemgås. Den ansvarlige for det enkelte dokument får automatisk besked, når det er tid til gennemgang af dokumentet. 

5

Eksklusiv adgang til branchespecifikke dokumentbiblioteker

I får adgang til minimum ét bibliotek af faglige dokumenter. Biblioteket rummer f.eks. formularer, instruktioner og retninglinjer. Disse sørger Ledoc teamet for at holde opdateret, så de faglige dokumenter altid er ajourført ift. nyeste lovgivning. 

6

Digitaliseret og informativ visualisering af virksomhedens kompetencer

Visualisér medarbejdernes kompetencer på en detaljeret og overskuelig måde. Med oversigten kan I hurtigt finde den rette mand/kvinde i bemandingssituationer. Opret kompetenceplaner på medarbejdere og følg deres udvikling.

7

Optimeret udbytte af leverandøraftaler

Bevar overblikket over leverandører ved at opbevare leverandøraftaler og anden dokumentation. Når I vurderer jeres leverandører regelmæssigt, kan I sikre, at aftaler vedligeholdes. Det er desuden muligt at tilknytte en afvigelse direkte til en specifik leverandør.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System