Afvigelsesstyring

Sådan sikrer du løbende forbedring

Når du skaber overblik over registrerede afvigelser eller forbedringsmuligheder, skaber du et solidt fundament for handling. Giv medarbejderne mulighed for hurtig registrering af fejl og mangler i hverdagen.  
Funktionen er udviklet med henblik på at sikre effektiv håndtering af afvigelser, reklamationer, potentielle problemer, observationer, forbedringer, hændelser og påbud, som kræver videre analyse og løsning. Med afvigelsesstyring kan du gøre afvigelser til forbedringer.

Eller …

Ledoc Afvigelsesstyring Overblik over afvigelser

Din virksomheds udbytte:

INDSE DIN VIRKSOMHEDS potentiale

Med en systematisk registrering af din virksomheds muligheder for forbedring kan du fastholde fokus på virksomhedens udvikling

Garanti for opfølgning på afvigelser

Når du registrerer en afvigelse - eller forbedringsmulighed - er det muligt at sætte en deadline for handling samt at udpege en ansvarlig person

Efterlev kravene til afvigelseshåndtering

Når afvigelseshåndtering bliver en naturlig del af hverdagen, baner I nerveveje til certificeringer inden for f.eks. kvalitetsledelse (ISO 9001)

Styrk Arbejdet med jeres udvikling

Træk statistik over håndtering af afvigelser og forbedringer og anvend arbejd målrettet med udviklingen af medarbejdere og interne processer

Forestil dig afvigelser som nærmest løser sig selv

Registrering af fejl og mangler på under to minutter

Hurtig registrering i situationen

Mange registreringer af fejl og mangler samt værdifulde forbedringsforslag går desværre tabt i tidskrævende og besværlig registrering …

Med et værktøj som forenkler processen kan du øge andelen af registreringer. På den måde kan du og dine medarbejdere sikre løbende udvikling og færre afvigelser, samtidig med at I undgår at spilde tid på den samme fejl flere gange. 

Angiv en ansvarlig person for at sikre håndtering af problemet. Den ansvarlige person får automatisk besked om sagen.

Ledoc afvigelsesstyring
Ledoc registrer fejl og mangler, afvigelse, forbedring

Det vigtige ligger i detaljen ...

Det er op til dig, hvor mange elementer du vil tilføje, når du opretter en afvigelse eller et forbedringsforslag. I nogle situationer skal det gå stærkt, og i andre skaber det stor værdi at tilknytte detaljer som: 

  • Billede
  • Deadline
  • Risikovurdering
  • Prioritetsniveau
  • Omkostning
  • Geolokation
  • Vedhæftede filer
  • Tidsforbrug

Opslagstavle-view over opgaver

Organisér opgaver efter prioritets- eller statusangivende kategorier og træk opgaverne videre til næste fase, f.eks. når opgaven overgår fra planlægningsfasen til udførelsesfasen. 

Når opgaver vises på boardet, får du serveret de vigtigste oplysninger i en komprimeret visning af opgaven. Opgaven kan tilgås direkte fra boardet, hvis du har behov for at se eller redigere detaljer.

Du kan oprette flere boards og definere det enkelte boards kategoribaner præcis, som du ønsker. Tilføj og fjern kategorier med et enkelt klik og navngiv dem, så de afspejler den proces, du har brug for et visuelt overblik over. 

Ledoc Pipeline for opgaver

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en snak om dine muligheder med Ledoc System

Brug afvigelsesstyring til ...

Arbejdsmiljøhandlingsplan