Med værktøjsstyringsmodulet kan du lave en

Digital DKV-plan

Enkel styring af DKV-plan via app

Med Ledoc kan du og dine medarbejdere nemt tilgå virksomhedens digitale drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) via mobilen.
Den digitale DKV-plan giver dig blandt andet mulighed for at: 

  • Kontrollere om den brandtekniske installation er efterset
  • Tilgå detaljerede eftersynsrapporter
  • overblik over hvor virksomhedens brandtekniske installationer befinder sig
  • Angive dato for både regelmæssige interne eftersyn og ekstern kontrol 
  • Få en automatisk reminder inden deadline for eftersyn og kontrol
  • Foretage eftersyn og kontrol af DKV-planens installationer 
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af de brandtekniske installationer

Priser fra 10.500,-

Brandtekniske installationer

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Med en digital DKV-plan bliver det ikke nemmere
Brandteknisk installation stigrør

1: Tilknyt enhed til Ledoc via qr-kode

Tildel installationen en unik QR-kode og få direkte adgang til info om enheden, som er lagret i Ledoc

Egenkontrol af brandteknisk installation

2: scan qr-koden

Scan installationens QR-kode med kameraet på din telefon eller tablet og få adgang til info om enheden

Egenkontrol af stigrør

3: EFTERSE installation via mobilen

Nu kan du bl.a. se status for eftersyn samt foretage den regelmæssige egenkontrol og eksternt eftersyn 

Hvad er en DKV-plan?

Bygningsreglementet kræver, at du som ejer af bygninger med adgang for personer uden daglig tilknytning til bygningen (eks. muséer, spillesteder, restauranter, institutioner, butikker m.v.) sikrer, at der udarbejdes en Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan, også kaldet DKV-plan, over bygningens brandtekniske installationer. Formålet med en DKV-plan er at sikre, at installationerne efterses regelmæssigt, således at de er funktionsdygtige i tilfælde af brand.

OKAY, FORESTIL DIG DET HER SCENARIE ...

Der er etableret et stigrør på din bygning.

Dette stigrør skal indgå i din drift- og vedligeholdelsesplan, så du kan sikre at det vedligeholdes og efterses regelmæssigt jf. lovkrav på området.

Det er DIG, der er ansvarlig for at overholde eftersynsterminer, dokumentere eftersyn samt opbevare dokumentation fra eksterne kontroller.

Det er heldigvis intet problem for dig.

Du styrer nemlig din Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan digitalt.

Det betyder, at Ledoc automatisk minder dig om deadlines og gemmer dokumentation og rapporter det rette sted.

- og at du kan bruge din tid og energi de rigtige steder!

... ikke overbevist?

Stigrør DKV-plan
Stigrør Drift kontrol og vedligeholdelsesplan

Fair nok.

Her er et par af vores argumenter for at styre D&V-planen i Ledoc:

Automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af stigrøret

Den person, der er registreret som ansvarlig for stigrøret, får en automatisk påmindelse om eftersyn af brandslukningsinstallationen 14 dage før deadline for det interne eftersyn.
På den måde er I sikret, at jeres stigrør – og øvrige brandtekniske installationer – altid er efterset i overensstemmelse gældende lovgivning beskrevet i Bygningsreglementet (BR18).

Som bruger i Ledoc får du desuden adgang til systemets database over fagspecifikke eftersynsskemaer.

DKV kontrol stigrør
Digital egenkontrol

Hvor ofte skal der foretages egenkontrol af brandtekniske installationer?

Bygningsreglementet foreskriver, at brandtekniske installationer til enhver tid skal kunne yde den tiltænkte beskyttelse i tilfælde af brand. 

Dét sikrer man ved regelmæssigt at efterse, funktionsafprøve, vedligeholde og kontrollere installationerne – og dét hjælper Ledoc dig med at huske!

Hvor ofte der som minimum skal foretages egenkontrol af de forskellige typer af brandtekniske installationer varierer og kan ses i Bygningsreglementets Bilag 7, Appekdiks 7A, DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer.

Hurtig adgang til dokumentation på stigrøret

Alle relevante medarbejdere kan tilgå relevant information om stigrøret via installationens dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for den pågældende brandtekniske installation.

D&V plan
Kontrol af stigrør

Eftersyn dokumenteres automatisk

Både den regelmæssige egenkontrol og eksterne eftersyn dokumenteres skriftligt, så brugeren kan bekræfte, at den brandtekniske installation er efterset. 

Når du foretager eftersyn af stigrøret via Ledoc, gemmes resultatet af eftersynet automatisk. På den måde kan relevante medarbejdere og kontrolinstanser altid se dato og resultat for det sidst udførte eftersyn ved at scanne installationens QR-kode.

Vil du vide mere om digital styring af DKV-planen med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: