Med værktøjsstyringsmodulet kan du

Registrere eftersyn af stilladser

Få overblik over stilladsers lokation m.v.

Når du registrerer din virksomheds stilladser i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor det enkelte stillads befinder sig
  • Angive dato for lovpligtigt eftersyn af stilladset
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden eftersyn skal udføres
  • Se hvilke stilladser der er udlånt og i brug
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af det enkelte stillads
Lovpligtigt eftersyn af stillads
Årligt eftersyn af stilladser

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Ledoc giver dig en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af virksomhedens stilladser

Du får en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af stilladset

Den person, der er registreret som ansvarlig for det enkelte stillads, eksempelvis et bukkestillads, rullestillads, foldestillads eller facadestillads, får en automatisk påmindelse om eftersyn af stilladset 14 dage før deadline for eftersyn. På den måde er I sikret, at jeres stilladser altid er efterset i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

12 mdr eftersyn af stillads

Hvor ofte skal der foretages eftersyn af stilladser?

Stilladser skal efterses minimum en gang om året jf. Arbejdstilsynets retningslinjer. Personen, som foretager eftersynet, skal være i stand til at identificere fejl og mangler på stilladset, og som har kendskab til opstilling og ændring af stilladsopstillinger.

Dine medarbejdere har altid adgang til dokumentation på stilladset

Medarbejdere, som skal bruge stilladset, skal altid kunne tilgå relevant information om stilladset og dets tilstand. Det kan de ved at scanne det tekniske hjælpemiddels qr-kode, som giver dem direkte adgang til bl.a. stilladsets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at relevante medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende stillads.

Dokumentation på stillads
Eftersyn dokumentation

Eftersyn dokumenteres automatisk

Eftersyn af stilladser skal dokumenteres skriftligt, så brugeren kan bekræfte, at stilladset er efterset, inden det benyttes. 

Når du foretager eftersyn af stilladset via Ledoc, gemmes resultatet af eftersynet automatisk. På den måde kan brugere af det tekniske hjælpemiddel altid se dato og resultat for det sidst udførte eftersyn.

Som bruger i Ledoc får du blandt andet adgang til detaljerede eftersynsskemaer for stilladser.

Vil du vide mere om styring af stilladser med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: