Med værktøjsstyringsmodulet kan du

Registrere eftersyn af faldsikringsudstyr

Så er dit faldsikringsudstyr altid efterset og klar til brug

Når du registrerer din virksomheds faldsikringsudstyr i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor det enkelte udstyr til faldsikring befinder sig
  • Angive dato for eftersyn af faldsikringsudstyr
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden eftersyn skal udføres
  • Se hvilket faldsikringsudstyr der er udlånt og i brug
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af faldsikringsudstyret
lovpligtigt eftersyn af sele
Lovpligtigt eftersyn af hejseredskab talje

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Ledoc giver dig en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af virksomhedens faldsikringsudstyr

Du får en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af faldsikringsudstyret

Den person, der er registreret som ansvarlig for det enkelte stykke faldsikringsudstyr, eksempelvis en sele, rem eller støttebælte, får en automatisk påmindelse om eftersyn af udstyret 14 dage før deadline for eftersyn. På den måde er I sikret, at jeres faldsikringsudstyr altid er efterset i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Reminder om deadline for lovpligtigt eftersyn

Hvor ofte skal der foretages eftersyn af faldsikringsudstyr?

Faldsikringsudstyr skal efterses af en kompetent person minimum en gang om året. Personen, som foretager eftersynet, skal være anvist af faldsikringsudstyrets producent. Eftersynet kan desuden foretages af leverandøren af faldsikringsudstyret eller en sagkyndig på området.

Derudover skal brugeren af udstyret altid kontrollere faldsikringsudstyret, inden det tages i brug. Udstyret skal være rent, helt og fuldt funktionsdygtigt, og det årlige eftersyn skal være overholdt. 

Dine medarbejdere har altid dokumentation på faldsikringsudstyret lige ved hånden

Medarbejdere, som skal bruge faldsikringsudstyret, skal altid kunne tilgå relevant information om udstyret via dets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende faldsikringsudstyr.

Dokumentation på faldsikringsudstyr sele
dokumentation for eftersyn af faldsikringsudstyr

Eftersyn dokumenteres automatisk

Eftersyn af faldsikringsudstyr skal dokumenteres skriftligt, så brugeren kan bekræfte, at faldsikringsudstyret er efterset, inden det benyttes. 

Når du foretager eftersyn af udstyret via Ledoc, gemmes resultatet af eftersynet automatisk. På den måde kan brugere af udstyret altid se dato og resultat for det sidst udførte eftersyn.

Som bruger i Ledoc får du blandt andet adgang til detaljerede eftersynsskemaer for faldsikringsudstyr.

Vil du vide mere om styring af faldsikring med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: