Med værktøjsstyringsmodulet kan du

Registrere eftersyn af elektroniske måleinstrumenter

Udfør eftersyn af elektroniske måleinstrumenter

Når du registrerer din virksomheds elektroniske måleinstrumenter i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor det enkelte måleinstrument befinder sig
  • Angive dato for eftersyn af elektroniske måleinstrumenter
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden eftersyn skal udføres
  • Se hvilke måleinstrumenter der er udlånt
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af det enkelte måleinstrument
kalibrering af mikrometerskrue
Værktøjsstyring mikrometerskrue

Ledoc giver dig en automatisk påmindelse når det er tid til kalibrering af dit elektroniske måleinstrument

Du får en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af måleinstrumentet

Den person, der er registreret som ansvarlig for måleinstrumentet, eksempelvis en skydelære eller mikrometerskrue, får en automatisk påmindelse om eftersyn af måleinstrumentet 14 dage før deadline. På den måde er I sikret, at jeres måleudstyr altid er efterset i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Som bruger i Ledoc får du blandt andet adgang til detaljerede eftersynsskemaer for elektroniske måleinstrumenter.

Påmindelse om eftersyn af stige

Hvor ofte skal der foretages eftersyn af elektrisk måleudstyr?

Elektriske måleinstrumenter skal efterses af en sagkyndig person og i et interval efter fabrikantens anvisninger; der skal typisk foretages hver 12. måned.

 

Dine medarbejdere har altid vigtig dokumentation på stigen lige ved hånden

Alle medarbejdere, som bruger stigen, kan altid tilgå relevant information om stigen via stigens dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for den pågældende stige.

Stige dokumentation
Eftersyn dokumentation

x

x

Vil du vide mere om styring af stiger med Ledoc System?

Book en demo af systemet via tlf. 4676 7111