Med værktøjsstyringsmodulet kan du

Registrere eftersyn af anhugningsgrej

Effektiv styring af det årlige, lovpligtige eftersyn

Når du registrerer din virksomheds anhugningsgrej i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor det enkelte grej befinder sig
  • Angive dato for eftersyn af anhugningsgrejet
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden eftersyn skal udføres
  • Se hvilket anhugningsgrej der er udlånt og i brug
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af anhugningsgrejet
Båndstrop
Eftersyn af anhugningsgrej

Ledoc giver dig en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af din virksomheds anhugningsgrej

Du får en automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af anhugningsgrejet

Den person, der er registreret som ansvarlig for det enkelte stykke anhugningsgrej, eksempelvis en tovlås, fiberstrop eller magnetåg, får en automatisk påmindelse om eftersyn af grejet 14 dage før deadline for eftersyn. På den måde er I sikret, at jeres anhugningsgrej altid er efterset i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Som bruger i Ledoc får du blandt andet adgang til detaljerede eftersynsskemaer for anhugningsgrej.

12 mdr eftersyn af anhugningsgrej

Hvor ofte skal der foretages eftersyn af anhugningsgrej?

Anhugningsgrej skal efterses af brugeren mindst en gang om måneden. Derudover skal der udføres hovedeftersyn af grejet af en sagkyndig person minimum en gang om året.

Derudover skal anhugningsgrejet efterses, inden det tages i brug, i de tilfælde hvor det har været genmonteret eller -opstillet.

Dine medarbejdere har altid dokumentation på anhugningsgrej lige ved hånden

Alle medarbejdere, som bruger anhugningsgrejet, kan altid tilgå relevant information om grejet via dets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende anhugningsgrej.

Eftersyn dokumentation

Eftersyn dokumenteres automatisk

Det årlige hovedeftersyn skal dokumenteres skriftligt, så brugeren kan bekræfte, at anhugningsgrejet er efterset

Når du foretager eftersyn af anhugningsgrej via Ledoc, gemmes resultatet af eftersynet automatisk. På den måde kan brugere af grejet altid se dato og resultat for det sidst udførte eftersyn.

Vil du vide mere om styring af anhugningsgrej med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega:
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email