Med værktøjsstyringsmodulet kan du styre

Kalibrering af mekaniske måleinstrumenter

Overhold kravene til kalibrering af mekaniske måleinstrumenter

Når du registrerer dine mekaniske måleinstrumenter i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor hvert måleinstrument befinder sig
  • Angive dato for kalibrering af det mekaniske måleinstrument
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden deadline for eftersyn
  • Se hvilke måleinstrumenter der er udlånt og hvor længe
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af det enkelte måleinstrument
kalibrering af mikrometerskrue
Værktøjsstyring mikrometerskrue

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Hvad er kalibrering af mekaniske måleinstrumenter?

At kalibrere et mekanisk måleinstrument vil sige at afprøve hvor nøjagtig instrumentets måling er. Mekaniske måleinstrumenter skal kalibreres regelmæssigt for at sikre, at de måler helt nøjagtigt.
Hvis en produktionsvirksomhed for eksempel benytter et måleinstrument, som ikke er kalibreret, risikerer virksomheden at de færdige produkter ikke overholder de specifikationer, der kræves.

En kalibrering kan enten være akkrediteret eller sporbar.
En akkrediteret kalibrering betyder, at afprøvningen udføres eksternt og skal efterleve ISO 17025-standardens krav til dokumentation af håndtering af instrumentet gennem hele kalibreringsprocessen.
Ved en sporbar kalibrering kan kvalitetskravene være de samme. Her er blot krav om, at referencen, som måleinstrumentet måles op imod, skal være sporbar. 

Ledoc giver dig automatisk påmindelse når det er tid til kalibrering af dit mekaniske måleinstrument

Påmindelse om kalibrering af mekanisk måleudstyr

Automatisk påmindelse 14 dage inden deadline for kalibrering

Personen, der er angivet som ansvarlig for det mekaniske måleinstrument, får en automatisk påmindelse på sin Ledoc app 14 dage inden deadline for afprøvning af måleudstyret.

På den måde kan I sikre, at virksomhedens måleudstyr kalibreres regelmæssigt og efter fabrikantens krav.

Let adgang til certifikatet for kalibreringen

Alle medarbejdere, som bruger det mekaniske måleinstrument, kan tilgå relevant information om udstyret via dets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende måleinstrument.

Kalibreringscertifikat mekanisk måleinstrument
Kalibrering af mekanisk måleinstrument

Hvor ofte skal mekaniske måleinstrumenter kalibreres?

Mekaniske måleinstrumenter skal efterses af en sagkyndig person og i et interval efter fabrikantens anvisninger; disse måleinstrumenter skal typisk kalibreres hver 12. måned.

Vil du vide mere om styring af kalibrering af mekaniske måleinstrumenter med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: