Med værktøjsstyringsmodulet kan du styre

Kalibrering af elektriske måleinstrumenter

Overhold kravene til kalibrering af elektriske måleinstrumenter

Når du registrerer dine elektriske måleinstrumenter i Ledoc, kan du:

  • overblik over hvor hvert måleinstrument befinder sig
  • Angive dato for kalibrering af det elektriske måleinstrument
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden deadline for eftersyn
  • Se hvilke måleinstrumenter der er udlånt og hvor længe
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af det enkelte måleinstrument
Kalibrering af elektrisk måleinstrument
Kalibrering af KLS tester

Hvad er kalibrering af elektriske måleinstrumenter?

At kalibrere et elektrisk måleinstrument vil sige at afprøve hvor nøjagtig instrumentets måling er. Elektriske måleinstrumenter skal kalibreres regelmæssigt for at sikre, at de måler helt nøjagtigt.
Hvis en elinstallatør for eksempel benytter et måleinstrument, som ikke er kalibreret, risikerer han at resultaterne er misvisende.

En kalibrering kan enten være akkrediteret eller sporbar.
En akkrediteret kalibrering betyder, at afprøvningen udføres eksternt og skal efterleve ISO 17025-standardens krav til dokumentation af håndtering af instrumentet gennem hele kalibreringsprocessen.
Ved en sporbar kalibrering kan kvalitetskravene være de samme. Her er blot krav om, at referencen, som måleinstrumentet måles op imod, skal være sporbar. 

Kalibrering af kls tester

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Ledoc giver dig automatisk påmindelse når det er tid til kalibrering af dit elektriske måleinstrument

Automatisk påmindelse 14 dage inden deadline for kalibrering

Personen, der er angivet som ansvarlig for det elektriske måleinstrument, får en automatisk påmindelse på sin Ledoc app 14 dage inden deadline for afprøvning af måleudstyret.

På den måde kan I sikre, at virksomhedens måleudstyr kalibreres regelmæssigt og efter fabrikantens krav.

Let adgang til certifikatet for kalibreringen

Alle medarbejdere, som bruger det elektriske måleinstrument, kan tilgå relevant information om udstyret via dets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende måleinstrument.

kalibreringscertifikat elektrisk måleinstrument
Eftersyn måleinstrument

Hvor ofte skal elektriske måleinstrumenter kalibreres?

Elektriske måleinstrumenter skal efterses af en sagkyndig person og i et interval efter fabrikantens anvisninger; disse måleinstrumenter skal typisk kalibreres hver 12. måned.

Vil du vide mere om styring af kalibrering af elektriske måleinstrumenter med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: