Priser for Ledoc System

Sammensæt systemet efter dine ønsker og behov

Med Ledoc er du ikke tvunget til at passe ind i en bestemt ramme; her er din virksomhed i fokus. 
Derfor kan du frit vælge og vrage mellem systemets fem grundmoduler. 

Leverandørstyring

Administrator    50 kr./mdr.*

Reviewbruger      30 kr./mdr.

Medarbejder       20 kr./mdr.

Gæst                       5 kr./mdr.

Arkiveret                5 kr./mdr.

Deaktiveret             0 kr./mdr.

Dokumentstyring

Administrator    30 kr./mdr.*

Reviewbruger     20 kr./mdr.

Medarbejder       10 kr./mdr.

Gæst                       5 kr./mdr.

Arkiveret                5 kr./mdr.

Deaktiveret             0 kr./mdr.

Værktøjsstyring

Administrator   100 kr./mdr.*

Reviewbruger      70 kr./mdr.

Medarbejder       30 kr./mdr.

Gæst                     10 kr./mdr.

Arkiveret                5 kr./mdr.

Deaktiveret             0 kr./mdr.

Afvigelsesstyring

Administrator    60 kr./mdr.*

Reviewbruger     40 kr./mdr.

Medarbejder       30 kr./mdr.

Gæst                       5 kr./mdr.

Arkiveret                5 kr./mdr.

Deaktiveret             0 kr./mdr.

Kompetencestyring

Administrator    60 kr./mdr.*

Reviewbruger     40 kr./mdr.

Medarbejder       30 kr./mdr.

Gæst                       5 kr./mdr.

Arkiveret                5 kr./mdr.

Deaktiveret             0 kr./mdr.

* Ved oprettelse skal du som minimum registrere primær administrator. Den primære administrator har administrator-adgang til alle grundmoduler.

Brugerniveauer:

Administrator – kan se og redigere alle elementer

Reviewbruger – medarbejderen kan vurdere elementer under den pågældende funktion, selvom han/hun ikke er ansvarlig 

Medarbejder – kan se dokumenter, udstyr, medarbejdere, leverandører og opgaver samt redigere elementer, han/hun er ansvarlig for

Gæst – kan se dokumenter, udstyr, medarbejdere, leverandører og opgaver men kan ikke redigere

Deaktiveret – ingen adgang til den pågældende funktion

Vælg dine funktioner og skræddersy roller

Ledoc System består af 5 individuelle grundmoduler, og du kan sammensætte dit system med én eller flere af disse – afhængigt af dine behov.

Ud over de ovennævnte roller kan du skræddersy roller til dine medarbejdere. På den måde kan I sikre, at medarbejderroller stemmer overens med jeres arbejdsgange, og at I kun betaler for det, I har brug for.

Læs mere om roller 

Luk menu