Med værktøjsstyring kan du styre

Eftersyn af brandslukningsudstyr

Brandslukning: hold styr på eftersyn og dokumentation

Søger du en effektiv måde at styre de lovpligtige eftersyn af brandslukningsmateriel på?
Ledoc tilbyder hurtig og overskuelig adgang til eftersynsdokumentation og giver dig besked, når det er ved at være tid til eftersyn.

Når du opretter pulverslukkere, CO2-slukkere, skumslukkere, slangevinder eller slangeskabe i Ledoc, kan du:

 • overblik over hvor det specifikke brandslukningsudstyr befinder sig
 • Angive dato for eftersyn
 • Få en automatisk reminder 14 dage inden eftersyn skal udføres
 • Få hurtig adgang til lovpligtig dokumentation for eftersyn
 • Se hvem der er ansvarlig for det enkelte stykke brandslukningsmateriel
brandslukningsudstyr ledoc
Ledoc se værktøj og udstyrs lokation på mobil app

Tip: Få adgang til dit udstyr ved hjælp af QR-koder

Foretag eftersyn af brandslukningsudstyr på 30 sekunder

Billede1

1: tilknyt slukningsudstyr m. qr-kode

Du kan foretage eftersyn direkte fra mobil og tablet. Scan udstyrets QR-kode, så er du i gang

Billede2

2: scan slukningsudstyrets qr-kode

Du kan foretage eftersyn direkte fra mobil og tablet. Scan udstyrets QR-kode, så er du i gang

Billede3

3: eftersyn dokumenteres automatisk

Når du har scannet koden, får du direkte adgang til udstyrets eftersynsliste og kan foretage eftersynet

§

Regler for eftersyn af brandslukningsmateriel

Lovpligtige eftersyn af brandslukningsudstyr

Din virksomheds brandudstyr skal efterses regelmæssigt på følgende måde:

 • Mindst én gang om året skal brandslukningsudstyr efterses af en sagkyndig person*
 • Afhængigt af udstyrstypen skal der hvert 5. eller 10. år foretages en periodisk undersøgelse/trykprøvning af udstyret. Denne undersøgelse skal foretages af godkendte virksomheder med speciale i eftersyn af brandslukningsmateriel. 
  Krav om trykprøvning hvert 5. år: vandslukkere, skumslukkere, pulverslukkere, slangevinder
  Krav om trykprøvning hvert 10. år: CO2-slukkere

 
* En sagkyndig person er én, som har den nødvendige viden om udstyret til at kunne vurdere, om det er i forsvarlig stand, eller om der er fejl og mangler ved udstyret. Den sagkyndige person skal altså have tilstrækkelig viden om brandslukningsudstyrets opbygning, funktion og virkemåde – samt kendskab til love og regler på området. Den sagkyndige kan altså være en medarbejder i din virksomhed, hvis personen lever op til ovenstående og kan udføre opgaven i henhold til den nationale standard DS 2320, “Brandslukningsmateriel – Håndildslukkere – Vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse og genopladning samt egenkontrol”

Krav til dokumentation for eftersyn af brandslukningsudstyr

Din virksomhed skal til enhver tid kunne dokumentere, at udstyr til brandslukning er efterset. 

Dokumentation for eftersyn skal indeholde:

 • Dato for sidst gennemførte eftersyn
 • Navn og adresse på den virksomhed der har efterset udstyret
 • Navn på den person der har efterset udstyret

Vil du vide mere om styring af brandslukningsudstyr med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: