Med værktøjsstyringsmodulet kan du lave en

Digital DKV-plan

Din mobil er din DKV-plan

Med Ledoc kan du og dine medarbejdere nemt tilgå virksomhedens digitale drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) via mobilen.
Den digitale DKV-plan giver dig blandt andet mulighed for at: 

  • Kontrollere om den brandtekniske installation er efterset
  • Tilgå detaljerede eftersynsrapporter
  • overblik over hvor virksomhedens brandtekniske installationer befinder sig
  • Angive dato for både regelmæssige interne eftersyn og ekstern kontrol 
  • Få en automatisk reminder 14 dage inden deadline for eftersyn og kontrol
  • Foretage eftersyn og kontrol af DKV-planens installationer 
  • Se hvem der er ansvarlig for vedligehold af de brandtekniske installationer
Ledoc eftersyn af stigrør
Stigrør Drift kontrol og vedligeholdelsesplan
OKAY, FORESTIL DIG DET HER SCENARIE ...

Der er etableret et stigrør på din bygning.

Dette stigrør skal indgå i din DKV-plan, så du kan sikre at det vedligeholdes og efterses regelmæssigt jf. lovkrav på området.

Det er DIG, der er ansvarlig for at overholde eftersynsterminer, dokumentere eftersyn samt opbevare dokumentation fra eksterne kontroller.

Det er heldigvis intet problem for dig.

Du styrer nemlig din Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan digitalt.

Det betyder, at Ledoc automatisk minder dig om deadlines og gemmer dokumentation og rapporter det rette sted.

- og at du kan bruge din tid og energi de rigtige steder!

... ikke overbevist?

Stigrør DKV-plan

Fair nok.

Her får du X ANTAL ret gode argumenter for at styre din DKV-plan i Ledoc:

1: Automatisk påmindelse når det er tid til eftersyn af stigrøret

Den person, der er registreret som ansvarlig for stigrøret, får en automatisk påmindelse om eftersyn af brandslukningsinstallationen 14 dage før deadline for det interne eftersyn.
På den måde er I sikret, at jeres stigrør – og øvrige brandtekniske installationer – altid er efterset i overensstemmelse gældende lovgivning beskrevet i Bygningsreglementet (BR18).

Som bruger i Ledoc får du desuden adgang til systemets database over fagspecifikke eftersynsskemaer.

DKV kontrol stigrør

Hvor ofte skal der foretages egenkontrol af brandtekniske installationer?

Bygningsreglementet foreskriver, at brandtekniske installationer til enhver tid skal kunne yde den tiltænkte beskyttelse i tilfælde af brand. 

Dét sikrer man ved regelmæssigt at efterse, funktionsafprøve, vedligeholde og kontrollere installationerne. 

Hvor ofte der som minimum skal foretages egenkontrol af de forskellige typer af brandtekniske installationer varierer og kan ses i Bygningsreglementets Appekdiks 7A, DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer.

Dine medarbejdere har altid dokumentation på anhugningsgrej lige ved hånden

Alle medarbejdere, som bruger anhugningsgrejet, kan altid tilgå relevant information om grejet via dets dokumentationsbibliotek. 

På den måde kan du sikre, at dine medarbejdere altid har adgang til brugsvejledninger og instruktioner for det pågældende anhugningsgrej.

Eftersyn dokumentation

Eftersyn dokumenteres automatisk

Det årlige hovedeftersyn skal dokumenteres skriftligt, så brugeren kan bekræfte, at anhugningsgrejet er efterset

Når du foretager eftersyn af anhugningsgrej via Ledoc, gemmes resultatet af eftersynet automatisk. På den måde kan brugere af grejet altid se dato og resultat for det sidst udførte eftersyn.

Vil du vide mere om styring af anhugningsgrej med Ledoc System?

Eller …

Del med en ven eller kollega: