Email
Password
Jeg har glemt mit password?
Kontakt Ledoc for mere info
Generel info om Ledoc
Generel info om Ledoc
Generel info om Ledoc
Generel info om Ledoc
Generel info om Ledoc
Generel info om Ledoc
Se relevante kurser

Seneste nyt fra Lekon

3. februar 2012  -  Afvigelser - feltnavn "Hvor/sted" ændret til "Emne"  :  Læs mere ››
3. februar 2012  -  Udstyr - vælg dato for eftersyn af udstyr er ændret til "valg fra kalender"  :  Læs mere ››
15. september 2011  -  Vælg flere modtagere i "intercom"  :  Læs mere ››


Nyeste tilføjelser i Ledoc

Der er ingen aktuelle tilføjelser.


Kvalitetsstøttesystemet LEDOC kort beskrevet

Ledoc
er udviklet for at hjælpe dig med at frigøre ressourcer til dine daglige kerneprocesser. Du og dine medarbejdere vil blive påmindet i god tid inden opgaver skal udføres, så alle kan koncentrere sig om det "egentlige" arbejde, velvidende at I ikke går og glemmer ting med deraf følgende panikagtige situationer.

Ledoc er opdelt i moduler, og kan sættes op således at det er skræddersyet til netop dine behov.

Grundpakken indeholder det vi kalder "kontrolrummet", som er den centrale del af systemet, hvor du holder styr på selve virksomheden og dens opbygning i afdelinger, enheder eller funktionsområder. Alle funktionsområder i virksomheden har en ansvarlig, som er den der vil blive påmindet om forestående eftersyn etc.

I motorrummet kan du overordnet se en række kvalitetsmålere, som viser dig et øjebliksbillede af situationen i din virksomhed. Vi har valgt at opdele alle grafiske visninger på terminer og resultater. Terminer bliver vist som kritiske termin og gennemsnitlige termin, hvilket giver dig et overblik over hvor mange ressourcer du skal sætte af til kommende eftersyn, evalueringer etc. Kvalitet viser dig den mest kritiske værdi og et gennemsnit af alle målinger – på tværs af alle moduler i systemet.
Alle målinger angives i værdier fra 1 til 5, hvor 1 er skidt og 5 er godt.

Du
kan opsætte systemet så fristen for påmindelser passer netop din virksomhed, ligesom at de forskellige medarbejdere kan vælge om de vil have påmindelser via email eller SMS.

I
grundpakken findes også et internt kommunikationssystem "InterCom", som tillader dig og dine medarbejdere at kommunikere internt i systemet. InterCom kan også sende beskeder ud af systemet, enten ved email eller SMS, hvis modtagerne er sat op til dette.
Med SMS-Service kan du nemt sende SMS'er til medarbejdere i systemet, eller til en hvilken somhelst valgfri modtager.

Dokumentstyring * Hold styr på dine dokumenter og link til dine dokumenter hvis de er tilgængelige online. Udstyrsdatabase * Hold styr på dit udstyr og planlæg og foretag eftersyn. Kompetence evaluering * Opstil kriterier for dine medarbejdere, og vurder dine menneskelige ressourcer årligt eller valgfrit interval. Afvigelseshåndtering * Registrer hurtigt og nemt opståede fejl, afvigelser etc. og registrer løbende foretagede korrigerende handlinger indtil sagen afsluttes. Leverandørstyring * Overblik over dine leverandører samt løbende vurdering ud fra et sæt kriterier. Ledelsens Håndbog * Dynamisk opdateret håndbog – altid ved hånden. Arbejdsmiljø * Vejledninger og beskrivelser. Kvalitetssikring * Vejledninger og beskrivelser. Elektronisk kortlægning * Vejledninger og beskrivelser. LEAN System * Tag temperaturen på hele virksomheden og/eller udvalgte funktionsområder.

Ring eller mail os hvis du har spørgsmål

Lekon Kvalitet og arbejdsmiljø
Ledreborg Alle 100B
4000 Roskilde
Mail: lekon@lekon.dk
Telefon: 4676 7111

Med venlig hilsen

LEKON kvalitet & arbejdsmiljø

Ledoc - Dokumentstyring - Udstyrsdatabase - Kompetencedatabase - Afvigelseshåndtering - Leverandørstyring - Kvalitetshåndbog - Arbejdsmiljø - Kvalitetssikring - Elektronisk kortlægning - LEAN ledelsesværktøj - Hændelseslog